X

درباره شرکت پادزا

شرکت پادزا پادتن پژوه


 

 

 

شرکت پادزا، با هدف ارائة خدمات تولیدی و پژوهشی در زمینه آنتی بادی ها و آنتی ژن ها درسال 1396 تأسیس شد . در این شرکت تا اكنون چندین پادتن و پادگن از جمله آنتی بادیهای ضد پادگن‌های گوناگون مربوط به شاخص‌هاي سلول‌های سرطانی و نيز بيش از ۴۲ فرآورده پادتَن مونوکلنال و پلي‌كلونال و كونژوگه آنزيمي و فلورسانس آنها تولید شده‌اند.در این شرکت امكان تولید و تخلیص انواع پادتن‌های منوكلونال و پلی‌كلونال و نیز تعیین ويژگي‌هاي این پادتن‌ها وجود دارد. از دیگر وظایف این شرکت، آموزش محققان ایرانی و انتقال تكنولوژی به مراكز پژوهشی داخل كشور، برگزاری دوره‌های آموزشی و كارگاه های تحقیقاتی كوتاه‌مدت و انجام طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی است .

در این شرکت تا اكنون چندین پادتن و پادگن از جمله پادتن‌های ضدپادگن‌های گوناگون مربوط به شاخص‌هاي سلول‌های سرطانی و نيز بيش از ۴۲ فرآورده آنتی بادی مونوکلنال و پلي‌كلونال و كونژوگه آنزيمي و فلورسانس آنها تولید شده‌اند. در این شرکت امكان تولید و تخلیص انواع پادتَن‌های منوكلونال و پلی‌كلونال و نیز تعیین ويژگي‌هاي این پادتَن‌ها وجود دارد. از دیگر وظایف این شرکت، آموزش محققان ایرانی و انتقال تكنولوژی به مراكز پژوهشی داخل كشور، برگزاری دوره‌های آموزشی و كارگاه های تحقیقاتی كوتاه‌مدت و انجام طرح‌های تحقیقاتی و پایان نامه‌های دانشجویی است.

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Email: info[at]padzaco.com
  • Phone: (+98)-02144662971   02144675307

در تاریخ 1396/06/26 مجوز شرکت پادزا از سوی شورای نظارت و گسترش تشکیلات شرکت های دانش بنیان اخذ شد

ماموریت شرکت پادزا، خدمت به بیماران است

معرفی کلی پادزا

پیشرفت‌های روزافزون زیست فن آوری، زمینه‌های دستیابی به تكنولوژی‌های جدید و افزایش كارآیی این تكنولوژی‌ها را به ارمغان آورده است. در این راستا، مجامع علمی و نیز شركت‌های بزرگ بیوتكنولوژی، در پی دستيابی به روش‌هاي جدید برای افزایش كارآیی فرآورده‌های خود می باشند. یكی از مهم‌ترین زمینه‌های این پیشرفت‌ها، افزایش كارآیی پادتَن ها است كه به‌ويژه در سال‌های اخیر، استفاده‌ی روز افزون در درمان سرطان‌ها و بیماری‌های خود ایمنی و عفونی‌ پیدا کرده است. محققین تمرکز فعالیت خود در این زمینه را از طریق ایجاد تغییرات در ساختار ژنتیكی پادتَن‌ و پادگَن های نوتركیب پی گیری می کنند. به‌عنوان مثال، دو مورد از نمونه های شاخص این نوع تغییرات را می توان در تولید پادتَن های تک زنجیر(ScFv) و پادتَنهای انسانی شده که جنبه های تشخیصی و درمانی دارند را یافت. به علت سایز کوچک مولکول های ScFv که نفوذ آنها به داخل بافت سرطانی آسان تر می باشد، این مولکول ها را ابزاری مناسب برای تشخیص معرفی می کنند. مورد مهم دیگر انسانی كردن پادتَن است زيرا در ابتدای تولید، این پادتَن ها در موش تولید می شود كه نمی توان آنها را به درستی در بدن انسان استفاده کرد ولی زمانی كه از طریق مهندسی ژنتیك این پادتَن ها به نوع انسانی تبدیل شوند، قابلیت بسیار وسیع درمانی خواهند یافت

324
محصولات

تولید پروتئین های نوتركیب

با هدف تولید واكسن برای پیشگیری، درمان و غربالگری بیماری ها، به ويژه سرطان، بیماری های عفونی و بیماری های خودایمن.

آنتی بادی و آنتی گن

تولید پادتن های تک زنجیره ای

از طریق مهندسی ژنتیك پادتن ها با هدف استفاده در تشخیص و درمان

تولید پادتن یا آنتی بادی