آنتی بادی های کونژوگه فلورسانس

شرکت پادزا پادتن

بهره گیری از اساتید، متخصصین و کارشناسان مجرب

به سایت شرکت پادزا پادتن پژوه خوش آمدید!

مرکز تحقیقات و تولید آنتی بادی های تشخیصی، تحقیقاتی و درمانی

شرکت در یک نگاه

شرکت پادزا پادتن پژوه، با هدف ارائه خدمات تولیدی و پژوهشی در زمینه آنتی بادی و آنتی ژن درسال ۱۳۹۶ تأسیس شد . در این شرکت تاكنون چندین آنتی بادی مربوط به شاخص هاي سلول های سرطانی و نيز بيش از 80 فرآورده انتی بادی مونوکلونال و پلي كلونال و كونژوگه آنزيمي و فلورسانس آنها تولید شده است. در حال حاضر شرکت دارای تعداد متنابهی هیبریدومای مولد آنتی بادی در بانک هیبریدومای خویش می باشد که حدود 200 محصول آن قابل عرضه عموم می باشد."آن... (بیشتر)
دقت در جزئیات است که تفاوت ایجاد می کند

محصولات

اخبار و رویدادها

معرفی شرکت پادزا پادتن پژوه ... (بیشتر)