خدمات

تولید آنتی بادی های سفارشی

شرکت پادزا آماده پذیرش سفارش تولید انواع آنتی بادی اعم از مونوکلونال و یا پلی کلونال علیه آنتی ژن های پروتیینی و هاپتن ها می باشد. اساس تولید آنتی بادی در این شرکت بر پایه طراحی پپتید ایمونوژن مشتق شده ازآنتی ژن می باشد. بنابراین صرفا نام آنتی ژن شناخته شده و نوع کاربرد آنتی بادی مورد نظر جهت تولید آنتی بادی کفایت می کند و مشتری تولید آنتی بادی نیاز به ارایه آنتی ژن ندارد. سنتز پپتید مورد نظر بعهده پادزا می باشد.

برگزاری سمینار و دوره های آموزشی

سمینارها و دوره های آموزشی مختلفی در حوزه تولید آنتی بادی ها در شرکت ما برگزار می گردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق تلفن یا ایمیل با ما در ارتباط باشید.